Monitorització remota a temps real de la qualitat de l'aire

Plataforma


L'objectiu de la plataforma AerMerus és la monitorització remota a temps real de la qualitat de l'aire basada en la concentració CO2, temperatura i humitat.

Responsive WEB


La Web ha estat desenvolupada seguint Responsive design i, per tant, està adaptada a: ordinadors, tauletes i telèfons.

API JSON


Mitjançant la API JSON els clients autoritzats poden obtenir tant els valors a temps real com els històrics dels seus sensors.

Smart Sensors


Els Smart Sensors usats són Plug and Play, i per tant, no necessiten configuració. La plataforma usa les xarxes de telefonia 2G, 3G o 4G gràcies al seu mòdem industrial integrat. El seu firmware és actualitzable remotament.

Personalització


Solid Solutions SL ha desenvolupat tota la plataforma: software servidor, hardware i firmware. Podem canviar, afegir o treure funcionalitats per adaptar la plataforma a les necessitats dels clients. També es possible activar o desactivar els relés.

Casos d'ús


Es pot usar a qualsevol habitació, aula o recinte que tingui una afluencia important de persones.

Plataforma


L'objectiu de la plataforma AerMerus és la monitorització remota a temps real de la qualitat de l'aire basada en la concentració CO2, temperatura i humitat.

AerMerus está desenvolupada íntegrament per Solid Solutions SL, amb més de 15 anys d'experiència en sistemes de control remot a temps real.

La plataforma disposa d'un WEB Responsive i una API JSON per tal d'automatitzar processos.

Els Smart Sensors usats per a la plataforma han estat desenvolupats i fabricats per nosaltres usant sensors de CO2 de nova generació de fabricació suïssa.

Tots els elements de la plataforma, tant hardware com software, es poden adaptar per satisfer les necessitats requerides pel client.

Responsive WEB


La Web ha estat desenvolupada seguint Responsive design i, per tant, està adaptada a: ordinadors, tauletes i telèfons.

 • Multi idioma
 • Multiusuari amb permisos per grups
 • Filtres: grups, estat dels sensors, dates...
 • Gràfiques dels valors dels sensors entre dates
 • Exportar valors dels sensors a XLS
 • Link públic per tal que usuaris sense credencials puguin veure els últims valots dels sensors

API JSON


Mitjançant la API JSON els clients autoritzats poden obtenir tant els valors a temps real com els històrics dels seus sensors.

També es possible activació i desactivació els relés.

Amb aquesta eina es pot automatitzar la importació dels valors dels sensors a qualsevol sistema de forma econòmica, senzilla i ràpida.

Smart Sensors


Els Smart Sensors usats són Plug and Play, i per tant, no necessiten configuració. La plataforma usa les xarxes de telefonia 2G, 3G o 4G gràcies al seu mòdem industrial integrat. El seu firmware és actualitzable remotament.

Aquests dispositius usen la nova generació de sensors de CO2 fotoacústics de fabricació suïssa. No usen sensors tipo VOC o de fabricants xinesos. En condicions normals, l'expectativa de vida d'aquests sensors i la resta de components dels equips és de més de 10 anys.

En breu estaran disponibles més sensors com: Partícules (PM0.5, PM1.0, PM2.5, PM4.0 o PM10), NO2, Ozó...

Els dispositius poden integrar una petita pantalla OLED que mostra el valors actuals dels sensors, la data i hora, el nivell de cobertura i l'estat dels relés.

Opcionalment els dispositius poden disposar d'un petit brunzidor que alerta quan el valor d'un sensor està per sobre del nivell d'alerta. També poden dispossar fins a 2 relés que poden ser activats des de la plataforma o per nivell d'alerta.

Si els Smart Sensor han d'instal·lar-se a llocs amb poca o sense cobertura, és possible afegir una antena externa amb un cable de fins a 5 metres.

Tots els dispositius inclouen dins la caixa una font d'alimentació de 100-240V 50/60Hz que funciona amb qualsevol xarxa elèctrica.

Aquest sensors mesuren la qualitat de l'aire basant-se en la concentració de CO2, temperatura i humitat; donant una indicació de quan un reciente necessita ser ventilat. No detecten altres gasos, ni evidentment virus o bacteris presents a l'aire. No són vàlids per entorns crítics. La temperatura no pot ser superior als 50ºC ni la humitat superior al 80%, per tant, no poden ser usats en saunes or recintes amb una humitat o temperatura molt elevades. Tampoc poden ser emprats en la intempèrie.

Personalització


Solid Solutions SL ha desenvolupat tota la plataforma: software servidor, hardware i firmware. Podem canviar, afegir o treure funcionalitats per adaptar la plataforma a les necessitats dels clients.

Podem desenvolupar gateways que permitin connectar-se a d'altres equips per tal de donar connectivitat remota.

Al estar completament desenvolupat per nosaltres podem reduir el temps de desenvolupament, els problemes i els costos dels canvis requerits en les personalitzacions.

Casos d'ús


Es pot usar a qualsevol habitació, aula o recinte que tingui una afluencia important de persones.

 • Aules escolars, menjadors, sales de reunions...
  Controlar a temps real i de forma remota el seus nivells ambientals, de forma de poder gestionar la ventilació d’una forma més eficient.

 • Sales d’espera
  Alertar quan una sala d’espera té nivells alts i no poden acceptar més persones.